Afdragsfri lån

Afdragsfri lån kan give udfordringer

Mange får problemer ved udløb af afdragsfriheden på kreditforeningslån

Idéen med afdragsfri lån er god, hvis den bruges rigtigt.

Den gode måde at bruger afdragsfriheden er, hvis man f.eks. ved køb af bolig optager et kreditforeningslån med en rente på 2% på 80% af købsprisen, og samtidig optager et boliglån på 15% af købsprisen med en rente på 7% – Her giver det god mening med afdragsfrihed på kreditforeningslånet, og bruge overskuddet herfra til, at få indfriet det dyre boliglån hurtigst muligt, således at boliglånet er indfriet inden afdragsfriheden udløber på kreditforeningslånet, hvorved den samlede månedlige ydelse ikke vil stige når afdragsfriheden udløber.

Bruges afdragsfriheden til gengæld blot til øget forbrug, kan det give problemer den dag afdragsfriheden udløber. Som udgangspunkt fortsætter lånet efter de 10 år med afdragsfrihed, med 20 år hvor lånet skal afdrages, hvorved ydelsen stiger væsentligt, er gælden f.eks. 1.000.000 og dette nu skal afvikles over 20 år/240 mdr. betyder dette i grove træk en ekstra månedlig ydelse på 1.000.000 / 240 mdr. = 4.167 i ekstra månedlig ydelse (dette varier en del alt efter låntype)

I mange tilfælde er det dog muligt, at få lånet omlagt til f.eks. et 30 års lån med afdrag 1.000.000 / 360 mdr. = 2.778 i ekstra månedlig ydelse. Eller alternativt kan der laves en ny afdragsfri periode men…

Låneomlægning er langtfra altid muligt, det kan f.eks. være at boligens værdi er faldet siden optagelsen af lånet, man er kommet i økonomiske problemer, og der er evt. kommet udlæg i boligen, eller man er blevet registreret i RKI.

Som gældsrådgiver får vi ofte henvendelser, hvor afdragsfriheden er udløbet, og der ikke er mulighed for låneomlægning, hvilket i mange tilfælde betyde, at den daglige økonomi ikke længere hænger sammen. Er der øvrig gæld kan vi ofte løse problemet med nye aftaler med de øvrige kreditorer, og ellers kan det i yderste konsekvens betyde salg af boligen med tab.

Så har du afdragsfri lån, så brug det med omtanke, generelt er det altid en god idé, at få afviklet boliggælden uanset om det er bank eller kreditforeningslån.

Har du afdragsfrie lån som udløber, eller øvrige udfordringer med gæld, så kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder.