Er gældssanering en mulighed for dig?

Er du ramt af uoverskuelig og håbløs gæld? Så kan en offentlig gældssanering være løsningen, da den kan gøre dig gældfri på 5 år.

Mange havner i en uoverskuelig og fastlåst situation. Her er en gældssanering nogle gange en mulighed, men det er langt fra alle, som kan få en sådan. Der er en hel række af krav, som skal være opfyldt, og selv med disse krav opfyldt, kan det være svært at få tilkendt en offentlig gældssanering.

Men fortvivl ikke: Som udgangspunkt findes der næsten altid en løsning på uoverskuelig gæld. Vi har hos GældsRåd i øvrigt stor succes med frivillige akkordaftaler på vilkår der minder om en gældssanering. Uanset hvad, er der derfor hjælp at hente.

Krav til gældssanering

Følgende betingelser skal normalt være opfyldt for at kunne komme i betragtning til en offentlig gældssanering:

Kontakt mig idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

Dine økonomiske forhold skal være faste og afklarede

En gældssanering løber i 5 år og udgangspunktet skal være en stabil økonomi i denne periode:

Gælden skal være afklaret og uoverskuelig

Krav til gældens karakter

Hvad skal jeg betale under gældssaneringen?

Hvis du bliver tilkendt en gældssanering, beregnes din betalingsevne efter nogle fastsatte takster, som du kan læse mere om under rådighedsbeløb.

Hvis man f.eks. beregner at du kan betale 2500 kr. pr måned, vil udgangspunktet være at du skal betale 2500 kr. pr måned i 5 år, og dette er uanset gældens størrelse. De 2500 kr. fordeles ligeligt til dine kreditorer.

Nedenstående ses et eksempel hvor gælden oprindelig var 1.000.000 kr. og betalingsevnen er beregnet til de 2500 kr

Eksempel:

Oprindelig samlet gæld kr. 1.000.000,00
60 betalinger á 2.500 kr. 150.000,00
Besparelse kr. 850.000,00

Kreditorerne får i ovenstående eksempel her tildelt en såkaldt akkord på 15% af gælden og din besparelse er således 85% af den samlede gæld.

Dertil kommer besparelsen på den rentetilskrivning, der normalt vil have været.

En gældssanering kan du reelt selv ansøge om og det er gratis. Det kan dog være en rigtig god idé at få hjælp og sparring af en gældsrådgiver, da du herved kan undgå faldgrupper og dermed optimere dine chancer væsentligt.

Kan du få gældssanering?

Hvad skal jeg betale under gældssaneringen?

Ønsker du en vurdering af dine muligheder for en gældssanering så kontakt os, eller tag den lille test.

Du kan også herunder hente ansøgningsskema til ansøgning om gældssanering, spørgeskema med spørgsmål som typisk stilles i forbindelse med ansøgningen, samt vejledning til ansøgningen.

Vi anbefaler dog at få ansøgning gennemgået inden den indsendes – kontakt os gerne for nærmere info.

Ansøgningsskema

Spørgeskema

Vejledning

Opfylder du ikke kravene?

Så kontakt os via den grønne knap herunder og hør mere om dine muligheder. Vi har hjulpet en lang række andre danskere med afvikling af gæld på vilkår, der minder om en gældssanering – såkaldte akkordaftaler.

Princippet i en akkordaftale kan du læse mere om her

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du fået afklaret diverse spørgsmål. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os.

Følgende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt:

 • Du har ikke mulighed for at overholde din gældsforpligtigelser på normale vilkår.
 • Din gæld er minimum 200.000 kr. – dog 100.000 kr. for pensionister.
 • Du har et månedligt betalingsoverskud på minimum 1500 kr., som kan fordeles til dine kreditorer. Hvis ikke du har noget betalingsoverskud, kan vi ikke tilbyde kreditorerne noget, hvilket gør, at vi ikke har mulighed for at indgå en i en forhandling (ved offentlig gældssanering kan betalingsevnen dog godt være mindre).
 • Dine indtægtsforhold skal være afklarede (ikke kontanthjælp eller dagpenge).
 • Vigtigst af alt – at du har viljen til at få styr på din gæld.

 • JA – hvis du har svaret ja til de ovennævnte spørgsmål om, hvem vi kan hjælpe, har du også råd til vores hjælp til professionel gældsrådgivning.
 • I første omgang laver vi en gratis vurdering af din sag, og hvis vi her bliver enige om et samarbejde, vil vores honorar indgå som en løbende betaling, som ikke vil belaste dit budget. Prisen aftales i øvrigt på forhånd, således der ikke kommer nogle overraskelser.

 • Det kan vi af gode grunde aldrig love, men hvis der findes en løsning, finder vi den. Der kan dog være tilfælde, hvor omstændigheder gør, at det ikke er muligt. Her vil vi som gældsrådgiver dog under alle omstændigheder få en afklaring omkring dette, og vi får informeret kreditorerne om sagens status, hvilket som oftest betyder, at vi får ro på kreditorerne.

 • Som udgangspunkt skal du være i job eller på pension, for at vi kan hjælpe. Men da situationen forhåbentlig er midlertidig, vil vi godt kunne overtage korrespondancen med dine kreditorer og få synliggjort din økonomiske situation og evt. få lavet en midlertidig aftale, til du igen er i job. Ved tvivl er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Allerførst sendes en rådgiverintroduktion ud til kreditorerne om, at GældsRåd nu har overtaget sagen som gældsrådgiver, og at alt kontakt fremadrettet skal ske til os.
 • Vi beder ligeledes om opdaterede saldoer på alle gældsposter.
 • Vi gennemgår din økonomi fra A-Z og beregner hvor meget, du reelt set har råd til at betale dine kreditorer, således at du også kan leve et anstændigt liv.
 • Vi udarbejder et oplæg, sammen med en fordelingsnøgle, med, hvad de enkelte kreditorer kan få. Dette gennemgår vi i fællesskab, således vi er enige om alle punkter.
 • Herfra begynder vi de endelige forhandlinger med alle kreditorerne og indgåelse af nye aftaler.
 • Når vi har aftalerne på plads, påbegyndes betalingerne til kreditorerne, og du skulle nu gerne kunne se frem mod en tid, hvor du kan blive gældfri.

Kontakt GældsRåd i dag og få en gratis vurdering af dine muligheder og hvad vi kan gøre for dig.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.