Tvangsauktion

Ved en tvangsauktion tvinges man som boligejer til at sælge boligen, fordi man ikke har kunnet betale sine kreditorer.

Hvad er en tvangsauktion?

Hvis man som boligejer ikke betaler sine boligydelser eller ejendomsskatter, ender det som regel med en tvangsauktion. De eneste, som normalt vil begære et hus på tvangsauktion, er dem, som vil få penge ud af et salg.

Hvis boligen har en markedsværdi på f.eks. 1 million, vil prisen på en tvangsauktion typisk højst udgøre omkring 700.000 kr., hvis der er et kreditforeningslån på 800.000 kr. og et banklån på 150.000 kr. Her vil det således kun være kreditforeningen, der kan være interesseret i at begære huset på tvangsauktion, da de er de eneste, der får penge ud af dette, fordi pengene fordeles i prioritetsrækkefølge.

I dette tilfælde vil man således stå tilbage med en restgæld på 100.000 kr. til kreditforeningen og 150.000 kr. til banken. Banken har således intet haft ud af tvangsauktionen og vil derfor heller ikke have interesse i at begære den.

Disse beløb skylder man således stadig, selvom huset er solgt.

Det vil altid være en fordel at sælge boligen på markedsvilkår, men hvis ikke alle kreditorerne kan få deres penge ved et sådant salg, skal de først acceptere dette. Hvis man først er bagefter med kreditforeningslånet, gives der som oftest kun begrænset muligheder for at sælge boligen inden en tvangsauktion.

Kontakt mig idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

Gæld efter tvangsauktion – hvad så?

Ofte ved tvangsauktioner bliver restgælden så stor, at gælden er håbløs at få afviklet under normale vilkår. Som gældsrådgiver ser vi desværre alt for ofte, at vores klienter efter bedste evne har forsøgt at afvikle gælden, og samtidig tilskriver bank og kreditforening renter og omkostninger, som langt overstiger indbetalingerne, og dermed indbetales der reelt til et stort sort hul, uden chancen for nogensinde, at blive gældfri.

Efter en tvangsauktion er der gode muligheder for en gældssanering eller en akkordaftale.

Derfor er det en rigtig god idé at søge professionel gældsrådgivning – Så der kan laves en endelig løsning, hvor gælden afvikles og ikke blot vedligeholdes.

Kontakt GældsRåd i dag og få en gratis vurdering af dine muligheder og hvad vi kan gøre for dig.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du fået afklaret diverse spørgsmål. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os.

Følgende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt:

 • Du har ikke mulighed for at overholde din gældsforpligtigelser på normale vilkår.
 • Din gæld er minimum 200.000 kr. – dog 100.000 kr. for pensionister.
 • Du har et månedligt betalingsoverskud på minimum 1500 kr., som kan fordeles til dine kreditorer. Hvis ikke du har noget betalingsoverskud, kan vi ikke tilbyde kreditorerne noget, hvilket gør, at vi ikke har mulighed for at indgå en i en forhandling (ved offentlig gældssanering kan betalingsevnen dog godt være mindre).
 • Dine indtægtsforhold skal være afklarede (ikke kontanthjælp eller dagpenge).
 • Vigtigst af alt – at du har viljen til at få styr på din gæld.

 • JA – hvis du har svaret ja til de ovennævnte spørgsmål om, hvem vi kan hjælpe, har du også råd til vores hjælp til professionel gældsrådgivning.
 • I første omgang laver vi en gratis vurdering af din sag, og hvis vi her bliver enige om et samarbejde, vil vores honorar indgå som en løbende betaling, som ikke vil belaste dit budget. Prisen aftales i øvrigt på forhånd, således der ikke kommer nogle overraskelser.

 • Det kan vi af gode grunde aldrig love, men hvis der findes en løsning, finder vi den. Der kan dog være tilfælde, hvor omstændigheder gør, at det ikke er muligt. Her vil vi som gældsrådgiver dog under alle omstændigheder få en afklaring omkring dette, og vi får informeret kreditorerne om sagens status, hvilket som oftest betyder, at vi får ro på kreditorerne.

 • Som udgangspunkt skal du være i job eller på pension, for at vi kan hjælpe. Men da situationen forhåbentlig er midlertidig, vil vi godt kunne overtage korrespondancen med dine kreditorer og få synliggjort din økonomiske situation og evt. få lavet en midlertidig aftale, til du igen er i job. Ved tvivl er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Allerførst sendes en rådgiverintroduktion ud til kreditorerne om, at GældsRåd nu har overtaget sagen som gældsrådgiver, og at alt kontakt fremadrettet skal ske til os.
 • Vi beder ligeledes om opdaterede saldoer på alle gældsposter.
 • Vi gennemgår din økonomi fra A-Z og beregner hvor meget, du reelt set har råd til at betale dine kreditorer, således at du også kan leve et anstændigt liv.
 • Vi udarbejder et oplæg, sammen med en fordelingsnøgle, med, hvad de enkelte kreditorer kan få. Dette gennemgår vi i fællesskab, således vi er enige om alle punkter.
 • Herfra begynder vi de endelige forhandlinger med alle kreditorerne og indgåelse af nye aftaler.
 • Når vi har aftalerne på plads, påbegyndes betalingerne til kreditorerne, og du skulle nu gerne kunne se frem mod en tid, hvor du kan blive gældfri.

Kontakt GældsRåd i dag og få en gratis vurdering af dine muligheder og hvad vi kan gøre for dig.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.