• Tvangsauktion

    Ved en tvangsauktion tvinges man som boligejer til at sælge boligen, fordi man ikke har kunnet betale sine kreditorer.

    Læs mereBook møde
    Få hjælp til en ellers håbløs vej ud af din gæld her

Hvad er en tvangsauktion?

Hvis man som boligejer ikke betaler sine boligydelser eller ejendomsskatter, ender det som regel med en tvangsauktion. De eneste, som normalt vil begære et hus på tvangsauktion, er dem, som vil få penge ud af et salg.

Hvis boligen har en markedsværdi på f.eks. 1 million, vil prisen på en tvangsauktion typisk højst udgøre omkring 700.000 kr., hvis der er et kreditforeningslån på 800.000 kr. og et banklån på 150.000 kr. Her vil det således kun være kreditforeningen, der kan være interesseret i at begære huset på tvangsauktion, da de er de eneste, der får penge ud af dette, fordi pengene fordeles i prioritetsrækkefølge.

I dette tilfælde vil man således stå tilbage med en restgæld på 100.000 kr. til kreditforeningen og 150.000 kr. til banken. Banken har således intet haft ud af tvangsauktionen og vil derfor heller ikke have interesse i at begære den.

Disse beløb skylder man således stadig, selvom huset er solgt.

Det vil altid være en fordel at sælge boligen på markedsvilkår, men hvis ikke alle kreditorerne kan få deres penge ved et sådant salg, skal de først acceptere dette. Hvis man først er bagefter med kreditforeningslånet, gives der som oftest kun begrænset muligheder for at sælge boligen inden en tvangsauktion.

Gæld efter tvangsauktion – hvad så?

Ofte ved tvangsauktioner bliver restgælden så stor, at gælden er håbløs at få afviklet under normale vilkår. Som gældsrådgiver ser vi desværre alt for ofte, at vores klienter efter bedste evne har forsøgt at afvikle gælden, og samtidig tilskriver bank og kreditforening renter og omkostninger, som langt overstiger indbetalingerne, og dermed indbetales der reelt til et stort sort hul, uden chancen for nogensinde, at blive gældfri.

Efter en tvangsauktion er der gode muligheder for en gældssanering eller en akkordaftale.

Derfor er det en rigtig god idé at søge professionel gældsrådgivning – Så der kan laves en endelig løsning, hvor gælden afvikles og ikke blot vedligeholdes.

Kontakt GældsRåd i dag og få en gratis vurdering af dine muligheder og hvad vi kan gøre for dig.

Har du brug for hjælp til at blive gældfri?