• Info om frivillig akkord og gældssanering

    Her kan du læse om frivillig akkord til afvikling af gæld samt om gældsanering og hvilke krav, der stilles til begge dele. Du kan også finde hjælp, hvis du ikke opfylder de krav, der er opstillet til de enkelte muligheder for afvikling af gæld.

    Læs mereBook møde
    Få hjælp til en ellers håbløs vej ud af din gæld her

Aftale om frivillig akkord

En akkordaftale er i princippet en frivillig gældssanering, hvor der laves frivillige akkordaftaler med kreditorerne, således at det kører udenom det offentlige.

En aftale om frivillig akkord er således et kompromis imellem kreditorer og skyldner, med udgangspunkt i at skyldner ikke har mulighed for at betale det fulde beløb. Hermed får kreditor max udbytte og skyldner kan efter en periode til gengæld se frem til at blive gældfri.

Ingen mulighed for frivillig akkord?

Selvom du måske ikke umiddelbart kan få en gældssanering eller få gennemført en aftale om frivillig akkord, kan der sagtens være hjælp at hente, hvis du er kommet bagud med dine afdrag.

Her kan en gældsrådgiver ofte hjælpe dig med nye aftaler, med nedsat ydelse og måske nogle måneders betalingsfrihed, som betyder at du igen kan få økonomien på rette spor. Vi kalder det en reetablering.

Læs her hvordan dit rådighedsbeløb beregnes.

Ønsker du en vurdering af dine muligheder, så kontakt os eller tag denne lille test.

Kvinde der kan bruge hjælp til frivillig akkord

Gæld til det offentlige

Gæld til det offentlige kan der som udgangspunkt ikke laves akkordaftaler med, medmindre at det er det eneste gæld man har.

I dette tilfælde, vil det derfor normalt være en offentlig gældssanering man skal gå efter.

Man kan dog ikke søge offentlig gældssanering hvis gælden ikke er afklaret eller der kommer løbende ny gæld til f.eks. ved manglende betaling af børnebidrag. Jo yngre man er, jo vanskeligere er det desuden at få en gældssanering, da man jo dermed har flere år til at afvikle gælden i.

Hvis du gerne vil have en aftale om gældssanering, skal din gæld være uoverskuelig, hvilket betyder at du ikke har mulighed for at afvikle gælden under normale vilkår. Gæld som kan afvikles indenfor 10 år, vil normalt ikke anses for værende uoverskuelig.

En offentlig gældssanering betyder at alt din gæld saneres, og du afdrager herefter et fast månedligt beløb efter et stramt budget i 3 år som udgangspunkt. Når du har betalt dine sidste afdrag er du således gældfri uanset gældens oprindelige størrelse.

Hvis den månedlige betaling f.eks. fastsættes til 3.000 kr. ud fra dit rådighedsbeløb, vil du på 3 år skulle betale 108.000 kr. – Hvis den oprindelige gæld f.eks. var 600.000 kr. har du således fået en akkord på 18%.

Ved en offentlig gældssanering skal alle dine økonomiske forhold være afklarede. Forhold som selvstændig virksomhed og ejerbolig kan ofte besværliggøre mulighederne.

En offentlig gældssanering gives oftest i forbindelse med skilsmisse, tab på ejendom eller konkurs, og ikke hvis gælden primært er forbrugsgæld. Her kan en aftale om frivillig akkord derimod være en mulighed.

Jo nyere gælden er jo mere vanskeligt er det at få gennemført en offentlig gældssanering, og ligeledes bliver forhandlingsmulighederne dårligere ved en akkordaftale, hvilket som oftest betyder en længere betalingsperiode.

Har du brug for hjælp til at blive gældfri?