Aftale om frivillig akkord

Her kan du læse om frivillig akkord til afvikling af gæld samt om gældsanering og hvilke krav, der stilles til begge dele. Du kan også finde hjælp, hvis du ikke opfylder de krav, der er opstillet til de enkelte muligheder for afvikling af gæld.

En akkordaftale er i princippet en frivillig gældssanering, hvor der laves frivillige akkordaftaler med kreditorerne, således at det kører udenom det offentlige.

En aftale om frivillig akkord er således et kompromis imellem kreditorer og skyldner, med udgangspunkt i at skyldner ikke har mulighed for at betale det fulde beløb. Hermed får kreditor max udbytte og skyldner kan efter en periode til gengæld se frem til at blive gældfri.

Kontakt mig idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

Gæld til det offentlige

Gæld til det offentlige kan der som udgangspunkt ikke laves akkordaftaler med, medmindre at det er det eneste gæld man har.

I dette tilfælde, vil det derfor normalt være en offentlig gældssanering man skal gå efter.

Man kan dog ikke søge offentlig gældssanering hvis gælden ikke er afklaret eller der kommer løbende ny gæld til f.eks. ved manglende betaling af børnebidrag. Jo yngre man er, jo vanskeligere er det desuden at få en gældssanering, da man jo dermed har flere år til at afvikle gælden i.

Hvis du gerne vil have en aftale om gældssanering, skal din gæld være uoverskuelig, hvilket betyder at du ikke har mulighed for at afvikle gælden under normale vilkår. Gæld som kan afvikles indenfor 10 år, vil normalt ikke anses for værende uoverskuelig.

En offentlig gældssanering betyder at alt din gæld saneres, og du afdrager herefter et fast månedligt beløb efter et stramt budget i 5 år (3 år i forbindelse med virksomhedskonkurs). Når du har betalt dine sidste afdrag er du således gældfri uanset gældens oprindelige størrelse.

Hvis den månedlige betaling f.eks. fastsættes til 2.000 kr. ud fra dit rådighedsbeløb, vil du på 5 år skulle betale 120.000 kr. – Hvis den oprindelige gæld f.eks. var 600.000 kr. har du således fået en akkord på 25%.

Ved en offentlig gældssanering skal alle dine økonomiske forhold være afklarede. Forhold som selvstændig virksomhed og ejerbolig kan ofte besværliggøre mulighederne.

En offentlig gældssanering gives oftest i forbindelse med skilsmisse, tab på ejendom eller konkurs, og ikke hvis gælden primært er forbrugsgæld. Her kan en aftale om frivillig akkord derimod være en mulighed.

Jo nyere gælden er jo mere vanskeligt er det at få gennemført en offentlig gældssanering, og ligeledes bliver forhandlingsmulighederne dårligere ved en akkordaftale, hvilket som oftest betyder en længere betalingsperiode.

Gæld til det offentlige

Selvom du måske ikke umiddelbart kan få en gældssanering eller få gennemført en aftale om frivillig akkord, kan der sagtens være hjælp at hente, hvis du er kommet bagud med dine afdrag.

Her kan en gældsrådgiver ofte hjælpe dig med nye aftaler, med nedsat ydelse og måske nogle måneders betalingsfrihed, som betyder at du igen kan få økonomien på rette spor. Vi kalder det en reetablering.

Læs her hvordan dit rådighedsbeløb beregnes.

Ønsker du en vurdering af dine muligheder, så kontakt os eller tag den lille test.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du fået afklaret diverse spørgsmål. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os.

Følgende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt:

 • Du har ikke mulighed for at overholde din gældsforpligtigelser på normale vilkår.
 • Din gæld er minimum 200.000 kr. – dog 100.000 kr. for pensionister.
 • Du har et månedligt betalingsoverskud på minimum 1500 kr., som kan fordeles til dine kreditorer. Hvis ikke du har noget betalingsoverskud, kan vi ikke tilbyde kreditorerne noget, hvilket gør, at vi ikke har mulighed for at indgå en i en forhandling (ved offentlig gældssanering kan betalingsevnen dog godt være mindre).
 • Dine indtægtsforhold skal være afklarede (ikke kontanthjælp eller dagpenge).
 • Vigtigst af alt – at du har viljen til at få styr på din gæld.

 • JA – hvis du har svaret ja til de ovennævnte spørgsmål om, hvem vi kan hjælpe, har du også råd til vores hjælp til professionel gældsrådgivning.
 • I første omgang laver vi en gratis vurdering af din sag, og hvis vi her bliver enige om et samarbejde, vil vores honorar indgå som en løbende betaling, som ikke vil belaste dit budget. Prisen aftales i øvrigt på forhånd, således der ikke kommer nogle overraskelser.

 • Det kan vi af gode grunde aldrig love, men hvis der findes en løsning, finder vi den. Der kan dog være tilfælde, hvor omstændigheder gør, at det ikke er muligt. Her vil vi som gældsrådgiver dog under alle omstændigheder få en afklaring omkring dette, og vi får informeret kreditorerne om sagens status, hvilket som oftest betyder, at vi får ro på kreditorerne.

 • Som udgangspunkt skal du være i job eller på pension, for at vi kan hjælpe. Men da situationen forhåbentlig er midlertidig, vil vi godt kunne overtage korrespondancen med dine kreditorer og få synliggjort din økonomiske situation og evt. få lavet en midlertidig aftale, til du igen er i job. Ved tvivl er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Allerførst sendes en rådgiverintroduktion ud til kreditorerne om, at GældsRåd nu har overtaget sagen som gældsrådgiver, og at alt kontakt fremadrettet skal ske til os.
 • Vi beder ligeledes om opdaterede saldoer på alle gældsposter.
 • Vi gennemgår din økonomi fra A-Z og beregner hvor meget, du reelt set har råd til at betale dine kreditorer, således at du også kan leve et anstændigt liv.
 • Vi udarbejder et oplæg, sammen med en fordelingsnøgle, med, hvad de enkelte kreditorer kan få. Dette gennemgår vi i fællesskab, således vi er enige om alle punkter.
 • Herfra begynder vi de endelige forhandlinger med alle kreditorerne og indgåelse af nye aftaler.
 • Når vi har aftalerne på plads, påbegyndes betalingerne til kreditorerne, og du skulle nu gerne kunne se frem mod en tid, hvor du kan blive gældfri.

Kontakt GældsRåd i dag og få en gratis vurdering af dine muligheder og hvad vi kan gøre for dig.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.