Faste rådighedsbeløb ved gældssanering

Dit rådighedsbeløb ved gældssanering er altafgørende for, hvor meget du kommer til at betale.

Ved en gældssanering har man nogle fastsatte takster for, hvor meget man må og skal have i rådighedsbeløb. Dette betyder, at man altid er sikret et vist beløb at leve for og ikke betaler mere, end man reelt har råd til.

Rådighedsbeløb jf. takster for gældssanering for 2021 ser således ud:

 • Enlige: 6.720 kr.
 • Par: 11.400 kr.
 • Børn 0-1 år: 1.840 kr.
 • Børn 2-6 år: 2.350 kr.
 • Børn 7-17 år: 3.370 kr.

Ovenstående skal dække alt på nær boligudgifter, A-kasse og fagforening, nødvendig medicin samt nødvendige transportomkostninger i forbindelse med job.

Med andre ord: Når dine faste udgifter til bolig, A-kasse/fagforening samt nødvendige medicin- og transportudgifter er betalt, skal du have ovenstående beløb tilovers. Beløbet skal dække alle yderligere leveomkostninger som mad, tøj, forsikringer, gaver, tandlæge, fritidsaktiviteter, tv, internet, telefoni og lignende.

Kontakt mig idag

Vi hjælper kunder i hele Danmark
Du skal have fast indtægt og en gæld på over kr. 200.000, for at vi kan hjælp dig.

Eksempel på rådighedsbeløb ved gældssanering

Et par med et barn på 7-17 år må, i følge taksterne, under deres gældssanering have et samlet månedligt beløb til rådighed på:

11.400 kr. + 3.370 kr. = 14.770 kr.

Hvis de samlede nettoindtægter inkl. børnepenge efter skat udgør 31.540 kr. pr måned, og de faste udgifter til bolig, fagforening, evt. medicin og transportomkostninger til job udgør 11.800 kr. kommer vi frem til nedenstående eksempel.

Beregning for betaling ved gældssanering:

 • Nettoindtægt: 31.540 kr.
 • Faste udgifter: -11.800 kr.
 • Rådighedsbeløb: -14.770 kr.
 • Overskud til betaling: 4.970 kr.

Beløbet der er tilovers til afbetaling af gæld er således 4.970 kr. pr måned. I de 60 måneder som en gældssanering løber, bliver dette beløb fordelt til de forskellige kreditorer.

I dette tilfælde giver det en samlet betaling på 298.200 kroner, hvorefter du er gældfri.

Hvis gælden reelt var 800.000 kr. har du således sparet 501.800 kr. + evt. rentebesparelse.

Ansøgning om gældssanering

Det er gratis at ansøge om gældssanering. Vi anbefaler dog at bruge en gældsrådgiver til sparring, for at få de bedste kort på hånden og dermed forbedre dine chancer for at opnå gældssanering.

Det er dog vigtigt at tilføje, at gældssanering absolut ikke er noget man bare lige får – men hvis gælden er håbløs og du ikke kan få en gældssanering, så har vi som gældsrådgivere stor erfaring med, at lave lignende akkordløsninger.

Her kan du læse mere om gældssanering og akkordaftaler.

Ønsker du en vurdering af dine muligheder, så kontakt os eller tag den lille test.

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du fået afklaret diverse spørgsmål. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os.

Følgende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt:

 • Du har ikke mulighed for at overholde din gældsforpligtigelser på normale vilkår.
 • Din gæld er minimum 200.000 kr. – dog 100.000 kr. for pensionister.
 • Du har et månedligt betalingsoverskud på minimum 1500 kr., som kan fordeles til dine kreditorer. Hvis ikke du har noget betalingsoverskud, kan vi ikke tilbyde kreditorerne noget, hvilket gør, at vi ikke har mulighed for at indgå en i en forhandling (ved offentlig gældssanering kan betalingsevnen dog godt være mindre).
 • Dine indtægtsforhold skal være afklarede (ikke kontanthjælp eller dagpenge).
 • Vigtigst af alt – at du har viljen til at få styr på din gæld.

 • JA – hvis du har svaret ja til de ovennævnte spørgsmål om, hvem vi kan hjælpe, har du også råd til vores hjælp til professionel gældsrådgivning.
 • I første omgang laver vi en gratis vurdering af din sag, og hvis vi her bliver enige om et samarbejde, vil vores honorar indgå som en løbende betaling, som ikke vil belaste dit budget. Prisen aftales i øvrigt på forhånd, således der ikke kommer nogle overraskelser.

 • Det kan vi af gode grunde aldrig love, men hvis der findes en løsning, finder vi den. Der kan dog være tilfælde, hvor omstændigheder gør, at det ikke er muligt. Her vil vi som gældsrådgiver dog under alle omstændigheder få en afklaring omkring dette, og vi får informeret kreditorerne om sagens status, hvilket som oftest betyder, at vi får ro på kreditorerne.

 • Som udgangspunkt skal du være i job eller på pension, for at vi kan hjælpe. Men da situationen forhåbentlig er midlertidig, vil vi godt kunne overtage korrespondancen med dine kreditorer og få synliggjort din økonomiske situation og evt. få lavet en midlertidig aftale, til du igen er i job. Ved tvivl er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Allerførst sendes en rådgiverintroduktion ud til kreditorerne om, at GældsRåd nu har overtaget sagen som gældsrådgiver, og at alt kontakt fremadrettet skal ske til os.
 • Vi beder ligeledes om opdaterede saldoer på alle gældsposter.
 • Vi gennemgår din økonomi fra A-Z og beregner hvor meget, du reelt set har råd til at betale dine kreditorer, således at du også kan leve et anstændigt liv.
 • Vi udarbejder et oplæg, sammen med en fordelingsnøgle, med, hvad de enkelte kreditorer kan få. Dette gennemgår vi i fællesskab, således vi er enige om alle punkter.
 • Herfra begynder vi de endelige forhandlinger med alle kreditorerne og indgåelse af nye aftaler.
 • Når vi har aftalerne på plads, påbegyndes betalingerne til kreditorerne, og du skulle nu gerne kunne se frem mod en tid, hvor du kan blive gældfri.

Kontakt GældsRåd i dag og få en gratis vurdering af dine muligheder og hvad vi kan gøre for dig.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.