Dit rådighedsbeløb ved gældssanering er altafgørende for, hvor meget du kommer til at betale.

Faste rådighedsbeløb ved gældssanering

Ved en gældssanering har man nogle fastsatte takster for, hvor meget man må og skal have i rådighedsbeløb. Dette betyder, at man altid er sikret et vist beløb at leve for og ikke betaler mere, end man reelt har råd til.

Rådighedsbeløb jf. takster for gældssanering for 2021 ser således ud:

  • Enlige: 6.720 kr.
  • Par: 11.400 kr.
  • Børn 0-1 år: 1.840 kr.
  • Børn 2-6 år: 2.350 kr.
  • Børn 7-17 år: 3.370 kr.

Ovenstående skal dække alt på nær boligudgifter, A-kasse og fagforening, nødvendig medicin samt nødvendige transportomkostninger i forbindelse med job.

Med andre ord: Når dine faste udgifter til bolig, A-kasse/fagforening samt nødvendige medicin- og transportudgifter er betalt, skal du have ovenstående beløb tilovers. Beløbet skal dække alle yderligere leveomkostninger som mad, tøj, forsikringer, gaver, tandlæge, fritidsaktiviteter, tv, internet, telefoni og lignende.

Eksempel på rådighedsbeløb ved gældssanering

Et par med et barn på 7-17 år må, i følge taksterne, under deres gældssanering have et samlet månedligt beløb til rådighed på:

11.400 kr. + 3.370 kr. = 14.770 kr.

Hvis de samlede nettoindtægter inkl. børnepenge efter skat udgør 31.540 kr. pr måned, og de faste udgifter til bolig, fagforening, evt. medicin og transportomkostninger til job udgør 11.800 kr. kommer vi frem til nedenstående eksempel.

Beregning for betaling ved gældssanering:

  • Nettoindtægt: 31.540 kr.
  • Faste udgifter: -11.800 kr.
  • Rådighedsbeløb: -14.770 kr.
  • Overskud til betaling: 4.970 kr.

Beløbet der er tilovers til afbetaling af gæld er således 4.970 kr. pr måned. I de 60 måneder som en gældssanering løber, bliver dette beløb fordelt til de forskellige kreditorer.

I dette tilfælde giver det en samlet betaling på 298.200 kroner, hvorefter du er gældfri.

Hvis gælden reelt var 800.000 kr. har du således sparet 501.800 kr. + evt. rentebesparelse.

Ansøgning om gældssanering

Det er gratis at ansøge om gældssanering. Vi anbefaler dog at bruge en gældsrådgiver til sparring, for at få de bedste kort på hånden og dermed forbedre dine chancer for at opnå gældssanering.

Det er dog vigtigt at tilføje, at gældssanering absolut ikke er noget man bare lige får – men hvis gælden er håbløs og du ikke kan få en gældssanering, så har vi som gældsrådgivere stor erfaring med, at lave lignende akkordløsninger.

Her kan du læse mere om gældssanering og akkordaftaler.

Ønsker du en vurdering af dine muligheder, så kontakt os eller tag den lille test.