GældsRåd er professionel gældsrådgivning til fair priser, og husk udgiften til gældsrådgivning skal ses som en investering og ikke en udgift.

Gældsrådgivningen kan ofte hurtigt betale sig selv tilbage, og kunne give dig en dagligdag med luft i budgettet, samtidig med at du kan se henimod en gældfri tilværelse, derudover kan det give dig mere ro, da GældsRåd fremadrettet vil stå for kontakten til kreditorerne, så du kan holde fokus på noget andet i stedet.

Den første samtale eller møde er gratis, her tager vi en uforpligtende snak om dine muligheder, og om hvad vi kan tilbyde dig.

Har du brug for hjælp til din gæld?

Hvis du ønsker vores hjælp, baseres det på nedenstående principper.

1. Honorar sker som udgangspunkt efter tidsforbrug á kr. 1.350 pr time

2. Der kan laves aftale om løbende acontobetalinger, så du har noget fast at forholde dig til, og betalinger tilpasses din økonomi, og kan ske med månedlige acontobetalinger fra kr. 675 pr måned.

3. Det samlede honorar afhænger af tidsforbruget alt efter sagens og opgavens omfang, men en typisk gældssaneringssag for en enlig, hvor vi kan gå direkte til ansøgningen, vil typisk være omkring 6 timer á kr. 1.350 pr time

4. Men vigtigst af alt, så laver vi en løsning som tilpasses din økonomi, da formålet er at vi skal løse dine økonomiske udfordringer og ikke skabe dem.

Oprindelig samlet gældkr. 1.000.000,00
36 betalinger á 2.500kr. 90.000,00
Besparelsekr. 910.000,00