• Hjælp med gæld til SKAT og Lønindehold

  Har du gæld til SKAT, kommunen eller anden offentlig gæld, så inddrives dette normalt via Gældsstyrelsen, og hvis der ikke betales frivilligt, så vil der kunne laves lønindehold, hvilket sker ved at din trækprocent hæves.

  Læs mereBook møde
  Få hjælp til en ellers håbløs vej ud af din gæld her

Satser for lønindehold og beregning heraf

Lønindehold sker efter nogle fastsatte takster, som er lavet ud fra din nettoløn, altså hvor meget du normalt har udbetalt på kontoen pr måned, der kan her trækkes mellem 3% og 60% af din nettoløn, hvor procentsatsen er stigende efter indtægt. Disse satser er blevet væsentligt højere her omkring årsskiftet 2023/2024, så har du tidligere haft lønindehold, vil du derfor kunne opleve en stigning i hvor meget der trækkes.

Eksempler på lønindehold:

 • Nettoløn pr md. kr. 15.000: lønindehold 10% kr. 1.500 / 4% kr. 600 som forsøger overfor børn
 • Nettoløn pr md. kr. 17.500: lønindehold 16% kr. 2.800 / 7% kr. 1.225 som forsøger overfor børn
 • Nettoløn pr md. kr. 20.000: lønindehold 23% kr. 4.600 / 14% kr. 2.800 som forsøger overfor børn
 • Nettoløn pr md. kr. 22.500: lønindehold 29% kr. 6.525 / 20% kr. 4.500 som forsøger overfor børn
 • Nettoløn pr md. kr. 25.000: lønindehold 36% kr. 9.000 / 27% kr. 6.750 som forsøger overfor børn
 • Nettoløn pr md. kr. 30.000: lønindehold 49% kr. 14.700 / 40% kr. 12.000 som forsøger overfor børn
 • Nettoløn pr md. kr. 35.000: lønindehold 60% kr. 21.000 / 53% kr. 18.550 som forsøger overfor børn

Den maksimale sats der kan trækkes via lønindehold, er 60% af nettolønnen, hvilket er gældende for en nettoløn på kr. 33.910, og kr. 37.325 som forsørger.

Har du brug for hjælp til at blive gældfri?

Få nedsat trækket via lønindehold

Hvis du ikke mener du har råd til at betale det som trækkes via lønindehold, så kan man søge om at få dette ændret ved Gældsstyrelsen. Her skal der sendes husstandsbudget og dokumentation til Gældsstyrelsen, hvorefter de laver en genberegning af hvad du kan betale.

Dette betyder ikke nødvendigvis en mindre betaling, da det også her kan vurderes, at du faktisk kan betale mere, det anbefales derfor at have gennemgået mulighederne inden der ansøges om dette.

Ved beregning af din betalingsevne, bruges husstandsbudgettet med taksterne for gældssanering, hvor betalingsevnen til gæld beregnes, du kan se mere om dette her Rådighedsbeløb. Ønsker du hjælp til dette så kontakt GældsRåd.

Få helt eller delvist slettet din gæld til Gældsstyrelsen

Er gælden til Gældsstyrelsen håbløs, og dermed umulig nogensinde at få betalt, dette kan f.eks. være hvis den løbende rentetilskrivning på pt. 7,25% p.a. overstiger det som du kan betale pr måned, så vil du jo reelt aldrig få gælden afviklet, eller hvis blot gælden ikke vil kunne tilbagebetales indenfor en ca. 10-årig periode.

Så kan der her være mulighed for en form for hel eller delvis gældseftergivelse, dette kan enten være via en gældssanering eller en ansøgning overfor Gældsstyrelsen, det kan her anbefales at få råd og hjælp til den del, da der er flere forhold som gør sig gældende. Kontakt GældsRåd for en snak om dine muligheder.