Sådan foregår en tvangsauktion

I denne artikel tages der udgangspunkt i, at det er kreditforeningen, der har krævet en tvangsauktion.

I princippet kan det dog også være andre end kreditforeningen, der begærer en bolig på tvang. Enhver der har pant bundet i ejendommen, indenfor cirka 80% af husets værdi, kan have interesse i en tvangsauktion.